Råå Biblioteks Vänner

Välkommen till
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
FÖR RÅÅ BIBLIOTEKS VÄNNER

Råå Biblioteks Vänner (RBV) avhöll ett välbesökt årsmöte onsdagen den 29 mars 2017 kl 19.15 på Råå bibliotek. EFTER VAL OCH KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE FICK STYRELSEN FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING Ordförande : Sigvard Enhammer V Ordförande: Agneta Jonasson Sekreterare, v Kassör: Marie-Louise Larsson Kassaförvaltare, Ansvarig för   Medlemsregister, och Brevduvor: Ann-Cristin Mårtensson Ansvarig för   Utställning och Presenter: Christina Enhammer  Ansvarig för Rååhyllan: Christina Sagner Nilsson V Sekreterare: Lena Persson ADJUNGERADE MEDLEMMAR Carl Bergendorff: RBV’s Hemsida UTSTÄLLNINGSGRUPPEN Christina Enhammer och Sigvard Enhammer BREVDUVORNA Ann-Cristin Mårtensson, sammankallande, Christina Enhammer och Kerstin Persson. VÄRDARNA Agneta och Staffan Jonasson, Christina Sagner Nilsson och Birgitta Persson, Bibbi och Mats Henriksson, Barbro och Gunnar Carlsson, Lena Persson (reserv). ARBETSUTSKOTT Sigvard Enhammer, Marie-Louise Larsson, Ann-Cristin Mårtensson och representant från Råå Bibliotek. VALBEREDNING Staffan Jonasson, sammankallande och Bert Mårtensson. REVISORER Hans Ingvar Green KASSAFÖRVALTARE – MEDLEMMAR Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 233 medlemmar. Årsavgiften har under året varit 100 kronor. För ytterligare information hänvisas till kassaförvaltarens rapport. STYRELSESAMMANTRÄDEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden. Arbetsmöten och informella sammankomster har skett vid några tillfällen. RÅÅ BIBLIOTEKS VÄNNERS HEMSIDA Carl Bergendorff har ansvarat för Råå Biblioteks Vänners Hemsida. I TUR ATT AVGÅ I tur att avgå vid årsmötet 2018 är Sigvard Enhammer, Agneta Jonasson, Ann-Cristin Mårtensson och Marie-Louise Larsson. BIBLIOTEKSAFTNAR – FÖREDRAG – UTSTÄLLNINGAR


01/02 Mätteslurkarnas gyllene Tidsålder
Presentation av nyutkommen bok.
Arne Berglund

08/02 Start av Vårens Vinprovning
Marguerite och Bert Mårtensson

16/02 PERU, Reseskildring med bilder
Ola Wiksten

06/03 Journalisten Viktor Rydberg
En intressant ”forskningsrapport” om Viktor Rydberg
Birthe Sjöberg

29/03 Årsmöte
Världens största katamaran, ett fantastiskt projekt
Jan Sendelius

04/04 Konstresa till Höganäs Museum
Hans Hult och Elsa-Lena Ryding

06/04 Vetenskaplig arkivforskning. Vad är sanning och vad är dikt?
Tommie Sjöberg

20/04 Om lokal vinodling
Samarbete med Helsingborgs Bibliotek
Emma El Hallah

26/04 Vilhelm Ekelund i Helsingborg Poet, Författare, Aforistiker
Per-Erik Ljung

11/05 Inför sommaren
Snabbrecensioner av bra böcker.
Ellen Skarp

27/9 Finns det berömda män i historien
Anja Petersen

10/10 Hemma i ingenstans
Reflektioner om det historiska Helsingborg och den framtida staden.
Sören Sommelius

06/11 Konst i Helsingborg
Kjell Östlund

22/11 Planering, Helsingborg – Råå
Christian Orsing

26/11 Julskyltning på Råå
Julböcker, julgran, julklappar, julglögg, julgodis mm


05/12 Böcker inför Julen
Bokutlottning till medlemmarna
Ellen Skarp


KULTURPRISTAGARE Ingen Kulturgatsten har utdelats 2017. INFORMATION Medlemmar har i första hand genom brevduvorna tillställts information om föreslagna och genomförda aktiviteter. Informationsbladen har även satts upp i våra skåp och i vissa affärer samt genom annonsering redovisats i dagspressen. ÖVRIGT
TACK Styrelsen tackar Carl Bergendorff för hans hjälp med att uppdatera vår hemsida. Styrelsen vill tacka Råå Bibliotekets personal för deras insatser, medlemmarna för deras intresse, brevduvorna och värdparen för insatser, vilka är mycket värdefulla för föreningen.  Tack framförs till samtliga bidragsgivare. Styrelsen framför sitt tack till Ordföranden. Ordföranden tackar sin styrelse för stort engagemang. Råå 31 december 2017 Sigvard Enhammer Marie-Louise Larsson Ann-Cristin Mårtensson Christina Enhammer Agneta Jonasson Lena Persson Christina Sagner Nilsson
Stacks Image 232