Råå Biblioteks Vänner

Välkommen till
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
RÅÅ BIBLIOTEKS VÄNNER

Råå Biblioteks Vänner (RBV) avhöll ett välbesökt årsmöte tisdagen den 5 april 2016 kl 19.15 på Råå bibliotek.

EFTER VAL OCH KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE FICK STYRELSEN FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING

Ordförande:
- - - - - - - - - Sigvard Enhammer
V Ordförande:
- - - - - - - - - Agneta Jonasson
Sekreterare, v Kassör:
- - - - - - - - - Marie-Louise Larsson
Kassaförvaltare, Ansvarig för medlemsregister, och
Brevduvor:
- - - - - - - - - Ann-Cristin Mårtensson

Ansvarig för Utställning och Presenter:
- - - - - - - - - Christina Enhammer

Ansvarig för Rååhyllan:
- - - - - - - - - Bertil Blixt
V Sekreterare
- - - - - - - - - Lena Persson
- - - - - - - - - Christina Sagner Nilsson

ADJUNGERADE MEDLEMMAR
- - - - - - - - - Carl Bergendorff RBV’s Hemsida
- - - - - - - - - En representant från Råå Bibliotek

UTSTÄLLNINGSGRUPPEN
Christina Enhammer och Sigvard Enhammer

BREVDUVORNA
Ann-Cristin Mårtensson, sammankallande, Christina Enhammer och Kerstin Persson.

VÄRDARNA
Agneta och Staffan Jonasson, Christina Sagner Nilsson och Birgitta Persson, Bibbi och Mats Henriksson, Barbro och Gunnar Carlsson, Lena Persson och Bertil Blixt.

ARBETSUTSKOTT
Sigvard Enhammer, Marie-Louise Larsson, Ann-Cristin Mårtensson och representant från Råå Bibliotek.

VALBEREDNING
Staffan Jonasson, sammankallande och Bert Mårtensson.

REVISORER
Jan Arthur Delin, sammankallande och Iris Pråme. Hans Ingvar Green, vald ad hoc.

KASSAFÖRVALTARE – MEDLEMMAR
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 233 medlemmar. Årsavgiften har under året varit 100 kronor. För ytterligare information hänvisas till kassaförvaltarens rapport.


STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden. Arbetsmöten och informella sammankomster har skett vid några tillfällen.

RÅÅ BIBLIOTEKS VÄNNERS HEMSIDA
Carl Bergendorff har ansvarat för Råå Biblioteks Vänners Hemsida.

I TUR ATT AVGÅ
I tur att avgå vid årsmötet 2017 är Sigvard Enhammer, Christina Enhammer, Christina Sagner och Lena Persson.

BIBLIOTEKSAFTNAR – FÖREDRAG – UTSTÄLLNINGAR

Datum
Föredrag
Föredragshållare


09/02
10/02
Ny verksamhetschef på Dunkers
Start Vinprovning
Olof Lindqvist
Marguerite och Bert Mårtensson

18/02
Om Stalins intresse för kanaler
Bilder från resa
Sören Sommelius

01/03
Beredskapsåren 1940-1945
Jan Berggren

16/03
Befintlig kunskap antyder, att världen inte kommer att gå under
Sven Jönsson

05/04
Årsmöte 2016
Rååvägen – en affärsgata med anor
Sigvard Enhammer

21/04
Helsingborgs Bibliotekschef
Catarina Isberg

25/05
Läsning i hängmattan
Ellen Skarp

06/08
Slåttern på Esket
Widar Narvelo

13/09
Boksläpp – Diktuppläsning
Carl-Olof Wahlstedt och Poetisk Plattform

14/09
Start Vinprovning
Marguerite och Bert Mårtensson

13/10
Asien – Burma
Ola Wiksten

25/10
Gisela Trapp – Om mig finns ingenting att berätta
Birgitta Jönsson

02/11
Råå, Planer del 2
Sigvard Enhammer

10/11
Åter vid Volgas stränder? Under Kristian Lundberg och Maxim Gorkij
Birthe Sjöberg

20/11
Julmarknad Råå


24/11
Dag Hammarskjöld och FN
Tommie Sjöberg

UTSTÄLLNINGAR
Under verksamhetsåret har inga större utställningar ordnats av Råå Biblioteks Vänner.

KULTURPRISTAGARE
Ingen Kulturgatsten har utdelats 2016.
INFORMATION
Medlemmar har i första hand genom brevduvorna tillställts information om föreslagna och genomförda aktiviteter. Informationsbladen har även satts upp i våra skåp och i vissa affärer samt genom annonsering redovisats i dagspressen.

ÖVRIGT

  TACK
  Styrelsen tackar Carl Bergendorff för hans hjälp med att uppdatera vår hemsida.
  Styrelsen vill tacka Råå Bibliotekets personal för deras insatser, medlemmarna för deras intresse, brevduvorna och värdparen för insatser, vilka är mycket värdefulla för föreningen.

  Tack framförs till samtliga bidragsgivare. Styrelsen framför sitt tack till Ordföranden. Ordföranden tackar sin styrelse för stort engagemang.

  Råå 31 december 2016
  Sigvard Enhammer Marie-Louise Larsson Ann-Cristin Mårtensson
  Christina Enhammer Agneta Jonasson Lena Perssson
  Christina Sagner Nilsson


  Stacks Image 232