Råå Biblioteks Vänner

Välkommen till
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
RÅÅ BIBLIOTEKS VÄNNER

Råå Biblioteks Vänner (RBV) avhöll ett välbesökt årsmöte onsdagen den 29 mars 2017 kl 19.15 på Råå bibliotek.

EFTER VAL OCH KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE FICK STYRELSEN FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING
Ordförande : Sigvard Enhammer
V Ordförande: Agneta Jonasson
Sekreterare, v Kassör: Marie-Louise Larsson
Kassaförvaltare, Ansvarig för
Medlemsregister, och
Brevduvor: Ann-Cristin Mårtensson
Ansvarig för
Utställning och Presenter: Christina Enhammer
Ansvarig för Rååhyllan: Christina Sagner Nilsson
V Sekreterare: Lena Persson


ADJUNGERADE MEDLEMMAR
Carl Bergendorff: RBV’s Hemsida
En representant från: Råå Bibliotek

UTSTÄLLNINGSGRUPPEN
Christina Enhammer och Sigvard Enhammer

BREVDUVORNA
Ann-Cristin Mårtensson, sammankallande, Christina Enhammer och Kerstin Persson.

VÄRDARNA
Agneta och Staffan Jonasson, Christina Sagner Nilsson och Birgitta Persson, Bibbi och Mats Henriksson, Barbro och Gunnar Carlsson, Lena Persson (reserv).

ARBETSUTSKOTT
Sigvard Enhammer, Marie-Louise Larsson, Ann-Cristin Mårtensson och representant från Råå Bibliotek.

VALBEREDNING
Staffan Jonasson, sammankallande och Bert Mårtensson.

REVISORER
Hans Ingvar Green

KASSAFÖRVALTARE – MEDLEMMAR
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 233 medlemmar. Årsavgiften har under året varit 100 kronor. För ytterligare information hänvisas till kassaförvaltarens rapport.

STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden. Arbetsmöten och informella sammankomster har skett vid några tillfällen.

RÅÅ BIBLIOTEKS VÄNNERS HEMSIDA
Carl Bergendorff har ansvarat för Råå Biblioteks Vänners Hemsida.

I TUR ATT AVGÅ
I tur att avgå vid årsmötet 2018 är Sigvard Enhammer, Agneta Jonasson, Ann-Cristin Mårtensson och Marie-Louise Larsson.

BIBLIOTEKSAFTNAR – FÖREDRAG – UTSTÄLLNINGAR


Etnolog, kulturmagasinet i Helsingborg, Lärare
Välkänd Helsingborgsprofil med breda kulturkunskaper, Redaktör
Välkänd dataexpert och konstintressent
Kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

Datum
Föredrag
Föredragshållare

01/02
Mätteslurkarnas gyllene Tidsålder
Presentation av nyutkommen bok.
Arne Berglund
08/02
Start av Vårens Vinprovning
Marguerite och Bert Mårtensson
16/02
PERU, Reseskildring med bilder
Ola Wiksten
06/03
Journalisten Viktor Rydberg
En intressant ”forskningsrapport” om VR
Birthe Sjöberg
29/03
Årsmöte


Världens största katamaran, ett fantastiskt projekt
Jan Sendelius
04/04
Konstresa till Höganäs Museum
Hans Hult och Elsa-Lena Ryding
06/04
Vetenskaplig arkivforskning
Vad är sanning och vad är dikt?
Tommie Sjöberg
20/04
Om lokal vinodling
Samarbete med Helsingborgs Bibliotek
Emma El Hallah
26/04
Vilhelm Ekelund i Helsingborg
Poet, Författare, Aforistiker
Per-Erik Ljung
11/05
Inför sommaren
Snabbrecensioner av bra böcker.
Ellen Skarp
27/9
Finns det berömda män i historien
Anja Petersen
10/10
Hemma i ingenstans
Reflektioner om det historiska Helsingborg och den framtida staden.
Sören Sommelius
06/11
Konst i Helsingborg
Kjell Östlund
22/11
Planering, Helsingborg – Råå
Christian Orsing
26/11
Julskyltning på Råå
Julböcker, julgran, julklappar, julglögg, julgodis mm

05/12
Böcker inför Julen
Bokutlottning till medlemmarna
Ellen Skarp

KULTURPRISTAGARE
Ingen Kulturgatsten har utdelats 2017.

INFORMATION
Medlemmar har i första hand genom brevduvorna tillställts information om föreslagna och genomförda aktiviteter. Informationsbladen har även satts upp i våra skåp och i vissa affärer samt genom annonsering redovisats i dagspressen.

ÖVRIGT

  TACK
  Styrelsen tackar Carl Bergendorff för hans hjälp med att uppdatera vår hemsida.
  Styrelsen vill tacka Råå Bibliotekets personal för deras insatser, medlemmarna för deras intresse, brevduvorna och värdparen för insatser, vilka är mycket värdefulla för föreningen.

  Tack framförs till samtliga bidragsgivare. Styrelsen framför sitt tack till Ordföranden. Ordföranden tackar sin styrelse för stort engagemang.

  Råå 31 december 2017

  Sigvard Enhammer Marie-Louise Larsson Ann-Cristin Mårtensson

  Christina Enhammer Agneta Jonasson Lena Persson Christina Sagner Nilsson


  Stacks Image 232