Råå Biblioteks Vänner

Välkommen till
KULTURGATSTENARNA
UTANFÖR RÅÅ BIBLIOTEK

Den som tagit sig en promenad längs Kaptensgatan på Råå har säkert undrat vad det är för stenar med namn på så ligger utanför Råå Bibliotek? Nu kan ni sluta undra, för det är ingen slump att de ligger utanför biblioteket och de är inte slumpmässigt ditlagda heller, en sten om året från 1998 till 2011.

Stacks Image 164

Curt P 1998, CURT PERSSON f. 1922
Ingen har grävt så djupt i Råås historia som Curt P. Han har också förmedlat sina kunskaper till den intresserade allmänheten genom 100-tals tidningsartiklar.
.

Stacks Image 200

Lars C 1999, LARS CEDERGREN 1918-1996
Innehade Cedergrens Plantskola. Återupptäckte och drev fram gammeldags rosor.
.

Stacks Image 202

John H 2000, JOHN HOLM 1909-2005
John Holm var aktiv i många Rååsammanhang. Sin dagliga gärning hade John under många år i Råå Järn- & Maskinaffär. Initiativtagare till Råå Köpmannaförening.
.

Stacks Image 204

Harry P 2001, HARRY PERBORN 1910-1990
Smålänningen blev folkskollärare på Råå och skaffade sig stora kunskaper om orten och bygden. Livslångt engagemang i Råå museiförening. Utgivit bl a boken ”Om gamla Råå” (1982).
.

Stacks Image 206

Kurt B 2002, KURT BJЦRKLUND f. 1921
Kurt har genomfört tre världsomseglingar med sin ”Golden Lady” och gjort namnet Råå känt långt utanför Sveriges gränser.
.

Stacks Image 208

Erik L 2003, ERIK LARSSON 1896-1981
Erik föddes i Halland, kom som mejerist till Råå, blev så småningom redaktör på Öresunds-Posten. Skrev många värdefulla artiklar om trakten. Ledde under många år Råå bibliotek.
.

Stacks Image 210

Jan D 2004, JAN DAVIDSSON 1930-1996
Skepparesonen från Råå blev docent i Göteborg och har givit ut böcker om fiske och sjöfart, huvudsakligen från Råå.
.

Stacks Image 212

Еsa R-R 2005, ÅSA RAUSING-ROOS f. 1934
Uppvuxen på Råå kom Åsa Rausing-Roos efter sin Lundatid tillbaka till hembygden där hon verkade som bibliotekarie i mer än trettio år. Har givit ut bibliografier, den största ”Från Njals saga till år 2000. Helsingborg i litteraturen…” (1996)
.

Stacks Image 214

Maja S 2006, MAJA SJÖSTRÖM 1868-1961

Maja Sjöström föddes i Raus församling. Hon utbildade sig på Tekniska skolan i Stockholm. Redan på 1890-talet gjorde hon ett omtalat antependium till Stockholms Storkyrka, textilier bl a till Mariakyrkan i Helsingborg. Under sju år arbetade hon tillsammans med arkitekt Ragnar Österberg och har komponerat i stort sett alla textilier till Stadshuset. Hon flyttade till Rom men tillbringade somrarna på Råå hos systrarna i Blå boden.

.

Stacks Image 216

Arvid K 2007, ARVID KJELLBERG 1898-1975
Arvid Kjellberg var komminister i Raus församling åren 1933-1943. Arvid K var initiativtagare till Råå Museum för Fiske och Sjöfart och har dokumenterat och insamlat delar av Råås historia.
.

Stacks Image 218

Elsa O 2008, ELSA OLSSON 1912 –
Elsa Olsson föddes på Råå 22 augusti 1912 och trots att Elsa lämnade Råå i slutet av 1920-talet kom hon ofta i tankarna tillbaka till barndomens gamla fiskeläge och dess innevånare. Elsa har utforskat och dokumenterat människor och livet på Råå från 1700-talet till 1900-talets början. Hennes samlade forskarmödor finns nu på Råå Museum för Fiske och Sjöfart.
.

Stacks Image 220

Sigge E 2009, SIGGE ENHAMMER f. 1934
Sigge Enhammer är en eldsjäl som outtröttligt under 40 års tid engagerat sig ideellt och med stor kunnighet och kreativitet för att bevara och utveckla kulturen på Råå.
.

Stacks Image 222

Hugo A 2010, HUGO ANDERBERG
Hugo Anderberg var verksam på Raus Stenkärlsfabrik och från 1946 var han ägare till fabriken tillsammans med Olof Nilsson och Knut Mellby. Dessa arbetade för att bevara den gamla kulturen med lera och bränning.
.

Stacks Image 224

Nils P 2011, NILS PÅLSSON f. 1923-2019 
Nils Pålsson har på sin fritid ägnat sig åt fiske och bevarandet av fiskekulturen på Råå. Han har hjälpt Råå Museum för Fiske och Sjöfart samt under flera år guidat besökare på Råå.
.

Stacks Image 226

Stina N 2012, STINA NORLING f. 1938
Stina Norling är uppvuxen på Råå. Hon gör en betydande kulturell insats för Råå genom sitt arbete som redaktör för Råå Museum för Fiske och Sjöfarts tidning, Museitidningen, där hon sprider kunskaper om Råå och dess invånares historia.
.

Stacks Image 228

Nils P. P. 2013, NILS P. PETTERSSON f. 1855-1942
Nils Petter Pettersson, född 1855, är en man som bör ihågkommas för att hans idé och byggnadsverk är högst levande och mycket uppskattat på Råå än i dag. I slutet av 1800-hundratalet byggde han Råå kallbadhus, som 1991 klassades som ”särskilt värdefull bebyggelse” av Helsingborgs stadsantikvarie. Rååborna betraktade honom som lite tokig, när kan byggde ett badhus som det kostade pengar att besöka. Hela sjön fanns ju utanför! Han uppförde Herrbad med livräddningsbåt, Dambad och på mitten Familjebad. Badhuset blev en oas, som i dag år 2013 förutom bad, ger vila och själslig ro åt spontana besökare och åt mer än 1000 medlemmar i Rååbadarna. Nils Petter Petterson var också en av initiativtagarna till Råå Museum för Fiske och Sjöfart.
.

Stacks Image 230