Råå Biblioteks Vänner

Välkommen till
VÅRENS PROGRAM 2018
PÅ RÅÅ BIBLIOTEK

Om inget annat anges sker aktiviteterna på Råå Bibliotek med start kl 19.15

Ett säkert vårtecken är RBV’s VÅRPROGRAM. När det kommer, då går vi mot ljusare tider.

Striden om BIBLIOTEKETS lokalisering har varit arbetsam. Vi har i god tid till Kulturnämndens sammanträde i (25) januari 2018 inlämnat våra namnlistor mot
förändringen. Föreningen har föreslagit samarbete eller samgående med andra förvaltningar. Kultur är minst lika viktig som andra aktiviteter!14 febr.
ROOS MÖBELATELJÉ OCH TAPETSERARVERKSTAD, RÅÅ
JENNY ROOS berättar och svarar på frågor.

20 mars
VÄRLDENS SEGASTE BRANDSOLDAT, RÅÅPOJKEN, SOM BLEV VÄRLDSMÄSTARE
LINUS PRÅME

03 april
ÅRSMÖTE, sedvanliga förhandlingar. FILM:
”TOFFELMAKAREN PÅ RÅÅ”. RAPPORT OM BIBLIOTEKETS EVENTUELLA FLYTTNING. UTLOTTNING.
VILLA SJÖSÄKER – Grammofonen överlämnas.

19 april
NILS FERLIN – glimtar ur ett diktarliv
JENNY WESTERSTRÖM

03 maj
HUR 1:a VÄRLDSKRIGET PÅVERKAT DEN VÄSTERLÄNDSKA LITTERATUREN
BIRTHE SJÖBERG

22 maj
BÖCKER! BÖCKER! BÖCKER!
ELLEN SKARP

04 aug
KL 14.00. SLÅTTER I ESKET (nedanför vattentornet)
WIDAR NARVELO berättar om djur- och växtlivet.
LIAR, HÄSSJOR, VÄTSKA, TILLTUGG, FRÅGOR, TÄVLING, MUSIK OCH GUIDNING SAMT ÖVERRASKNINGAR.

Skön sommar
Råå Biblioteks Vänner
STYRELSEN

Stacks Image 164