Råå Biblioteks Vänner

Välkommen till
VÅRENS PROGRAM 2019
PÅ RÅÅ BIBLIOTEK

Om inget annat anges sker aktiviteterna på Råå Bibliotek med start kl 19.15

Ett säkert vårtecken är RBV’s VÅRPROGRAM. När det kommer, då går vi mot ljusare tider.


10 april
Vad gör en tapetsör?

Roos Möbelatelje och tapetserarverkstad
Jenny Roos Delér, Råå

23 april
Sista filmen om Curt Björklund

Rolf Hamark, Helsingborg

09 maj
Nils Ferlin

Jenny Westerström, Lund


03 aug KL 13.30
Slåtter i Esket årligen återkommande. (nedanför vattentornet)
Widar Narvelo, Linda Hellberg m.fl.
Skön sommar
Råå Biblioteks Vänner
STYRELSEN

Stacks Image 164